Контакти

  Мед.управител – А.Генова   тел. 0888859610

  Админ.управител – Г.Генов  тел.0888038894,  тел.0885272501

  email: svetabogorodica_ag@abv.bg